Utbilda sig utomlands

Utbildningar inom genetik

Om man som student bestämt sig för att studera genetik så har man kommit en bra bit på vägen. Nästa steg är att veta vilket område inom genetik man vill studera, och på så vis även förstå vilka universitet och högskolor som faktiskt erbjuder detta område. Det kan till och med vara så att studier utomlands kan vara ett bra alternativ, beroende på vilket område man vill fördjupa sig inom.

Utbildningar som erbjuds i Sverige

Det finns flera universitet i Sverige som erbjuder studier inom genetik. Uppsala universitet är en av de främsta skolorna i Sverige som erbjuder utbildning inom genetik. Institutionen Immunologi, genetik och patologi (IGP) bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i medicinsk genetik, om det är detta område som man är intresserad av. Här kan man välja bland flera olika kurser inom medicinsk genetik för att fördjupa sina kunskaper ytterligare.

Väljer man istället att studera via Lunds Universitet så är inriktningen för genetik mer riktad på biologi. Deras biologiska institution erbjuder flera olika kurser inom genetik, dock med en biologisk inriktning (exempelvis genetik och mikrobiologi, evolutionär genetik och molekylär genetik). Lunds universitet erbjuder också ett mycket bra master program inom molekylärbiologi, molekylär genetik och bioteknik. Dessa studier är forskningsanknutna och har som syfte att förbereda studenterna för att påbörja en forskarkarriär i Sverige eller utomlands.

Utbildningar som erbjuds utomlands

Vill man testa på livet utomlands och forsätta sina studier inom genetikens värld så finns det flera olika universitet. Föredrar man att stanna i Skandinavien så kan finska universitetet, University of Helsinki, vara ett bra alternativ. Där erbjuds och bedrivs avancerade studier inom genetik och genforskning.

Vill man ta sig längre bort från Sverige så finns det avancerade studier inom genforsksning i bland annats USA, Storbritannien och Australien. Univeristy of Oxford, University of Cambridge samt Stanford University har några av de bästa kurserna inom genetik, som fått bästa placeringar när det gäller kurskvalitet.