Stipendier till främjandet av genetisk forskning

Generellt om att söka stipendier

Arbetar man idag som forskare och vill genomföra en specifik studie så kan det behövas en hel del resurser. Ibland så har man helt enkelt inte dessa medel på egen väg och därför kan ett stipendium vara ett sätt att få igenom sin forskning på. Men att hitta rätt stipendium kräver lite arbete och man måste vara beredd på att alla stipendier inte kanske fungerar för exakt det som man själv vill undersöka. Att därför förbereda sig, finna information om tidigare studier som fått stipendium och olika tillvägagångssätt kan vara riktigt bra.

Stipendier inom genetik och genforskning

Vill man forska inom genetik och genforskning så finns det olika stipendier som kan vara bra val att söka. Ett första alternativ kan vara att söka via Marcus Borgströms stiftelsen, vilka under år 2015 delade ut 1,6 miljoner för främjande av genetisk forskning. Ett annat alternativ är K och O F Hedströms minnesfond som tidigare delat ut närmre 60 000 kronor, även här för främjande av genetisk forskning. Senast så skulle forskningen dock ha en inriktning på humangenetik, men det kan variera från år till år.

Dessa stipendier var i första hand tilldelade svenska forskare, men med fokus inom eller utom Sverige. Stipendiet kan innebära en anställning med lön, och man kan få stipendium flera gånger. Dock var forskare i början av karriären prioriterade, så att även dessa får chansen att bygga upp sin forskningsverksamhet. Vidare så skall man även via sin ansökan kunna redogöra för vilka medel som kommer att behövas för att genomföra forskningen.

Ett annat stipendium som man kan söka inom genetik och genforskning är via Ragnar Söderbergs stiftelsen. Under året 2017 så delade de ut stipendium inom genetisk utvecklingsbiologi. Vidare så kan man också söka Post doc-stipendium via Umeå Universitet inom genetik och genforskning.