Hudfärgens gener

Det har kommit nya rön vad gäller samband mellan färgen på huden och de gener som gör att huden blir mörk. Dessa gener som påverkar hudfärg har man kunna se att det har följt folkvandringen från Afrika och ända bort till ”Down Under” i Australien.

Gör man en jämförelse mellan ett flertal djur och oss människor, är människan genetiskt mer lika varandra än djuren. Detta trots att färgen på huden kan skilja sig väldigt mycket och då även inom Afrika.

Ett internationellt forskarteam har gjort en mätning på hudpigment hos 1 500 personer från Afrika och dessutom gjordes en kartläggning på hur deras arvsmassa såg ut. Forskarna upptäckte att människornas skillnad på hudfärg, berodde på och hängde samman med sex skilda delar i deras arvsmassa.

Dessutom visade det sig att ett flertal av de gener som finns i hudpigmenteringen hos folkslag i Afrika uppstod långt tillbaka i tiden, årtusenden sedan. Några av dessa gener fanns redan innan den moderna människan fanns.

Ett antal av de varianter av gener som finns bland folk i Afrika och ger dem dess mörka färg på huden, finns även bland människorna i Australien, södra Asien och Melenesien, vilket forskarna rapporterar till magasinet ”Science”. Där går det att läsa mer om denna forskning om hudpigment och de olika gener som påverka hudfärgen.

Tidigare har forskare trott och antagit att människor i Afrika och andra länder med mycket sol, utvecklade ett mörkare pigment i huden för att skydda sig mot solens ultravioletta strålar, helt oberoende av sina afrikanska stamfäder.

Det forskarna kom fram till genom att göra alla dessa tester på gener och på hud, var att generna helt enkelt uppstod i Afrika för att sedan sprida sig österut och vidare. Forskningen har gjort att vi har fått ett nytt synsätt på varför vissa människor har olika färg på sin hud världen över.