Fyra gener som är kopplade till tvång

Det finns vissa personer i vår omgivning som har ett beteende vilket gör att de känner sig tvingade att göra en sak upprepande gånger innan de kan fortsätta att gå vidare så att säga. Det kallas att personen ifråga har ett tvångssyndrom. Nu har några forskare hittat ett samband mellan tvånget och specifika fyra gener i våra arvsanlag.

Några av de vanligaste tvångssyndrom som det finns bland folk, är att en person tvättar sina händer om och om igen, vilket gör att händerna blir alldeles såriga. En annan sak är att personer kontrollerar att dörren är låst gång på gång, innan man kan gå hemifrån. På engelska kallas detta tvång för ”Obsessive Compulsive Disorder”, OCD.

Detta syndrom har forskare bland annat i Sverige tagit sig en närmare titt och har hittat fyra gener som gör att risken ökar att man får ett tvång. Forskningen går ut på att kunna hitta medicin som gör att signalämnet serotonin i våra hjärna ska påverkas eftersom detta ämne har en inverkan på en av dessa fyra gener. Medicinen ska lindra tvångssyndromet och på så vis förbättra livskvaliteten hos många människor som lider av OCD.

Forskarna gjorde en jämförelse på över 600 sådana spännande och fängslande gener, och dessa kom från flera hundra olika människors arvsmassa. Dessa människor var en blandning mellan de som hade OCD och de som inte hade tvångssyndrom.

Efteråt när forskarna tog sig en närmare titt och studerade resultatet, visade det sig att fyra av generna visade att det fanns en klar anknytning till tvångssyndrom hos människor. Det går att läsa mer om denna spännande forskning i tidningen ”Nature Communications” om man är mer intresserad av ämnet.

Det är fascinerande att se att gener kan influera människor på detta vis och får oss att göra saker som vi inte kan påverka ett endaste dugg!