Att studera genetik

Att utbilda sig och studera just genetik är ett mycket stort och brett område, fast man kanske inte kan tro det. Just att studera gener och arvsmassa berör så mycket, allt från växter och djur till människor. Detta har fascinerat människor flera årtionden och gjort att det har skett en stor utveckling inom alla områden för just gener.

Det gäller bara att komma på vilket område man vill studera, innan det är dags att söka en utbildning. Det finns många typer av utbildningar i Sverige men också utomlands. Det gäller bara att begränsa sig och hitta den utbildning som passar just dig och dina önskemål, för att förhoppningsvis få ett arbete som forskare någonstans.

Här är ett förslag på en utbildning som man kan söka till:

Genetik

Utbildningen sker genom Uppsala universitets försorg och på distans som är på 7,5 hp och på halvfart. Förkunskaper som krävs är att man har läst Cell- och mikrobiologi på 7,5 hp eller motsvarande först. Kursen håller på i ca tre månader.

Denna kurs kommer ge en grundläggande kunskap om genetik och de olika metoderna för genetik inom evolution, ekologi och naturvårdsbiologi. Det som gås genom på kursen är: mitos, klassiskt genetik, kromosomer, proteiner, genetisk kod, RNA, DNA, prokaryoters, replikation, eukaryoters, translation och transkrition.

Molekylär genetik

Kursen är förlagt till Umeå universitet och är på 15 hp och helfart, samt sker på engelska. Förkunskaperna är att man har läst bland annat 60 hp biovetenskap inkluderande cellbiologi och molekylärbiologi, samt 7,5 hp vardera av mikrobiologi och genetik. Kursen varar ca tre månader.

Utbildningen kommer ge fördjupade kunskaper i molekylär genetik och genetik, samt få uppfattning om hur vetskapen kan utnyttjas för att kunna analysera genprodukters funktioner och uttryckssätt. Dessutom kommer kursen ge kunskaper om att tolka, pröva och utvärdera olika data med mera.

Detta var ett litet axplock av vilka utbildningar som finns. Vill du läsa mer finns mer information online.