Seminarier inom genetik och genforskning

Studerar man genetik eller har ett intresse för ämnet så kan det vara intressant att delta i olika seminarier som hålls. Dessa äger oftast rum vid olika universitet som har en institution inom eller relaterat till området. Generellt så gäller det att hålla sig uppdaterad via de olika kalendrarna som finns online för att veta vilka seminarier och föreläsningar som kommer ta plats.

Olika universitet som erbjuder seminarier inom genetik

Karolinska Institutet är ett bra exempel på detta, då man via deras hemsida kan finna olika seminarier, vad de kommer handla om, var seminariet äger plats och vem som är huvudtalaren. Senast så hölls ett seminarium av Marcus Järås från Lunds Universitet, avdelningen för klinisk genetik. Via deras kalender kan man också ta del av olika disputationer som kommer att hållas, vilka ämnesområden som råder och mycket mer.

Lunds universitet och deras kalender med föreläsningar och seminarier erbjuder olika alternativ som man kan ta del av, via deras biologiska institution. Där kan man finna både forskare från själva universitetet men också inbjudna gäster från andra universitet utomlands.

Olika föreningar som erbjuder seminarier inom genforskning

Vidare så kan man också hålla sig uppdaterad gällande vilka seminarier som kommer att hållas via Svenska Föreningen för Medecinsk Genetik (SFMG). Via deras hemsida så kan man finna flera olika diskussionsforum, semniarieir och mycket annat inom ämnet. Där kan man också hålla sig uppdaterad inom vad som sker inom genetiken och genforskning, vilka bestämmelser som gäller för forskning med mera.

Seminarier i andra delar av världen

Befinner man sig utomlands så kan man också finna olika årliga seminarier och föreläsningar. Yale School of Medicine erbjuder exempelvis årligen ett Retreat för institutionen Genetik, där man bjuder in flera olika forskare och föreläsare inom området, och tanken är att man skall prata om de senaste studierna inom genforskning.