Välkommen till Geneco

Vi är en grupp forskare som studerar gener och vad de kan ställa till med. Det vi gör är att försöka hitta lösningar på olika problem inom olika typer av arvsmassor och hur dess arvsanlag fungerar.

Detta tycker vi är mycket spännande och vill därför dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter, men framför allt se till att allmänheten får upp ögonen för hur viktigt det är med genetik.

Våra gener påverkar oss och vår omgivning på ett eller annat sätt och det är det vi tycker är så spännande. Därför vill vi dela med oss om:

  • Forskning – vilka nya rön som har uppdagas och hur viktig den är för oss. Det sker ständigt framsteg som gör att det skapas bättre skydd mot sjukdomar med mera.
  • Utbildning – som är mycket viktig för oss forskare. Samtidigt behöver vi nya fräscha studerande inom de olika ämnesområdena. Detta har stor betydelse inför framtiden.
  • Stipendier – underlättar för de som som studerar, för det tar många år innan man är redo för arbetslivet i forskningsvärlden. En viss summa pengar kan vara skillnaden mellan att kunna fullfölja sina studier eller inte.
  • Seminarier – är en mycket viktig del för oss forskare, eftersom det är ett av de sätt som vi får nya kunskaper om nya rön och arbetssätt. Dessutom får vi nya verktyg så som nya infallsvinklar med mera, för att kunna fortsätta inom vårt eget område, vilket gör att vi kan utvecklas som forskare!

Alla dessa faktorer gör att vi själva blir bättre forskare inom genetik!